Vásárlási feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A honlapom.hu szerverén elérhető Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

 

Információk:


Az Orient-Web Bt. minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a honlapom.hu honlap készítő weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Orient-Web Bt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Orient-Web Bt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A www.honlapom.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
Az Orient-Web Bt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az Orient-Web Bt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Orient-Web Bt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat az Orient-Web Bt.-nek elfogadja, hogy az Orient-Web Bt.-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az Orient-Web Bt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni, kivéve ha erről a szerződő felek erről külön szerződésben másképp nem rendelkeztek.

A személyes adatok védelme:

Az Orient-Web Bt. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

Az Orient-Web Bt. tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Orient-Web Bt.-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Orient-Web Bt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Az Orient-Web Bt. kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Orient-Web Bt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért az Orient-Web Bt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.

Az Orient-Web Bt. - a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, az Orient-Web Bt.-vel fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó - valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

Szerzői jog

Az Orient-Web Bt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az Orient-Web Bt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.
A honlapkészítő használata során a felhasználók által feltöltött fájlok, képek és videók közzététel előtt vizsgálaton esnek át, de csak minőségük alapján. A nem megfelelőnek talált képeket értesítés nélkül töröljük.

A beérkezett képek és videók jogi helyzetét nem áll lehetőségünkben ellenőrizni, így ez ügyben felelősséget nem tudunk vállalni. Az esetleges jogi következmények a feltöltőt terhelik. Az Orient-Web Bt.-nek nem áll szándékában jogvédett anyagok elhelyezése. Az üzemeltető jelenlegi ismeretei alapján a honlapkészítővel elkészített weboldalak, és a www.honlapom.hu oldal nem tartalmaz szerzői jogvédett és jogdíj köteles képeket, szövegeket és videókat. Amennyiben bizonyítható információ kerül birtokunkba, hogy valamely kép, szöveg vagy videó esetében a szerzői jog sérül, azt - az adott képet feltöltő felhasználó értesítése nélkül - oldalunkról, a honlapkészítővel készített oldalról eltávolítjuk.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Orient-Web Bt. fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az Orient-Web Bt. minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.